Vývoj
V segmentu "Vývoj elektroniky" Vám nabízíme tyto služby:

Vstupní analýza

Spolu se zákazníkem nahlédneme na problém a nabídneme varianty řešení. Probereme každé pro a proti (cena, další možnosti), prokonzultujeme případné zákazníkovy otázky.Návrh ceny

V krátkém časovém horizontu předložíme konkrétní nabídku, obsahující technické zadání (podrobný popis vlastností produktu) a cenový interval. V tomto okamžiku nelze zcela přesně určit konečnou cenu, ta ale nepřesáhne horní hranici navrhovaného limitu.Vývoj

Vývoj elektronických systémů a modulů.
Návrh schématu a výpočet (po ukončení této etapy budeme vědět cenu materálu).
Vývoj desek plošných spojů.
Návrh jedno a vícevrstvých desek jakékoliv složitosti a způsobu osazování plošných spojů.


Výroba desek

Výrobu desek objednavame u specializovaných firem. Proto můžeme navrhnout a zajistit i výrobu složitých desek.

Osazování a pájení

Jde-li o výrobu malého počtu desek, zajišťujeme ruční osazení a pájení. Jedná-li se o větší série, objednáváme toto u specializovaných firem.
Oživování

Náš kvalifikovaný inženýr provede oživování a nastavení desky (modulu systému). Budou-li zapotřebí k nastavení a převádění produktu pomocné spec. přístroje, bude zajištěn jejich vývoj a výroba.
Předvedení zákazníkovi

V některých případech může nastat problém při předvádění funkční desky (modulu), která je součástí jiného systému, pokud tento není k dispozici. Na přání zákazníka zajistíme návrh a výrobu jednoduchých obvodů a schémat, napodobujících potřebný systém. Toto umožní předvést funkčnost našeho produktu a v budoucnu ho používat jako pomůcku pro testování a případný servis.
© Copyright 1999-2024, Antaj s.r.o. | Design: Studio Lime |